SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kristinehamns GS
Truppgymnastik
Röda tråden Nya nivåer inom truppgymnastik
2018-08-15 08:51

Röda tråden Truppstegen.

From 2018 så kommer tävlingarna att var indelade i steg. SM, steg1 & 2 bedöms enligt Codeofpoints, steg 3-7 nationellt bedömningsreglemente och steg 8 är tyckarbedömning.  Alla som tränar från sexan ska även ha domare steg 1 kursen.                                                                                                                     På nationell nivå genomförs rikstävlingar på steg 1-5, minimiålder 13 år. I regionen sker tävlingar på steg 3-8: steg 7-8 minimiålder 7 år och steg 3-6 minimiålder 10 år.

I KGS kan man börja i tävlingstrupperna när de grundläggande övningarna är befästa. Detta för att träna säkert och undvika skador på gymnasterna. Man kan byta steg när man är fysiskt och mentalt redo för detta i samråd med föräldrar, tränare och gymnast.

Grupptyp

Krav vid tävling

Att tänka på

Utbildningskrav

Nivå 8

 

grundövningar och tyckarbedömning, minimiålder 7 år

Träna allsidigt, mycket förövningar, skynda långsamt,

Baskurs, matta/airtrack, hopp & volt

Vidare: steg 1 utbildningar

Nivå 7

Nationellt bedömnings- reglemente samt några enklare tillägg, minimiålder 7 år

Träna allsidigt, mycket förövningar, skynda långsamt,

Baskurs, matta/airtrack, hopp & volt

Vidare: steg 1 utbildningar

Nivå 6

Nationellt bedömnings- reglemente  region ålder 10 år

 

Minst alla steg 1 eller det gymnasterna tränar på.Undantag fristående, minst en tränare

Nivå 5

Nationellt bedömnings- reglemente  region:ålder 10 år

riks:ålder 13 år

 

Minst alla steg 1, trampett steg 2

 

Vidare: övriga steg 2 Undantag fristående ; minst en tränare

Nivå 4

Nationellt bedömnings- reglemente    region:ålder 10 år

riks:ålder 13 år

 

Minst alla steg 2

 

Undantag: minst en tränare ska ha fristående 2

Nivå 3

Nationellt bedömnings- reglemente    region:ålder 10 år

riks:ålder 13 år

 

Alla steg 2

 

Undantag; minsten en tränare fristående 2

Nivå 2 och 1

 

Se Codeofpoints

 

Alla steg 2, fristående steg 3

Vidare: steg 3

 

 Kunskapskrav för gymnasterna enligt nationella kraven.

På hösten behöver alla moment ej vara uppnådda, men gymnasten ska vara på väg mot dem och ha förutsättningar för att nå dem under verksamhetsåret. Hänsyn ska även tas till den sociala situationen med kamrater. Gymnasten ska även vara mentalt redo och veta vad kraven är på den nivån de ska flyttas till. Förflyttning sker inför hösten, undantagsfall vid jul.

Alla ledare ska ta hänsyn till föreningens alla trupper så att det blir en kontinuitet i de aktivas stegring och att de får en utmaning.

Byte av nivå ska ske i samråd med tränare, föräldrar och aktiva. Möte mellan berörda trupper/ledare och besök under en träning sker i mars för att diskutera överflyttning av gymnaster.

 

Matta/tumbling

Hopp/trampett

Fristående

Nivå 7

God teknik i handstående och hjulning.

 

Goda grunder mot rondat, flickis, grupperad volt in och handvolt.

Förövningar till salto tränas

God teknik iarmdrag och grupperad frivolt.

 

Goda grunder mot pikerad/sträcktfrivolt.

 

Överslag till mattberg tränas.

 

Följande svårigheter övas:

-Piruettpreparation, piruett 180/360

- Balans < 90 grader

- Hopp (ex ljushopp 180, lågt saxhopp).

- Hållning i bål och höftpositioner

Nivå 6

God teknik irondat, flickis, grupperad volt in och handvolt.

 

Goda grunder mot volt in-hjulning/rondat, rondat-flickis. Goda grunder mot stillastående salto.

God teknik i pikerad/sträcktfrivolt.

 

Goda grunder mot sträckt frivolt och grupperad/pikerad volt med 180 graders skruv.

God teknik i överslag till mattberg.

 

Överslag på hoppbord tränas.

Goda grunder i 360 piruett framåt och bakåt, balans <90 grader, ljushopp 180 grader och lågt saxhopp.

 

Samma övningar tränas med fokus på ökad teknik i övningarna.

 

Nivå 5

God teknik i volt in-hjulning och volt in-rondat.

 

God teknik i rondat-flickis. God teknik i stillastående salto.

 

Goda grunder mot flickis-salto och handvolt-volt.

 

Goda grunder mot tremomentsvarv

God teknik i sträckt frivolt och grupperad/pikerad volt med 180 graders skruv.

 

God teknik i överslag på hoppbord.

 

Goda grunder mot sträckt frivolt med 180 graders skruv.

 

Enklare förövningar till tsuka, överslag-volt och dubbelvolt tränas.

 

 

God teknik i 360 piruett framåt och bakåt, balans <90 grader, ljushopp 180 grader och lågt saxhopp.

 

Följande svårigheter övas:

- Balans 90-120 grader

-Piksittande och

stödvåg

-Ljushopp 360

-Piruett 540 grader bakåt o framåt

Nivå 4

God teknik i flickis-salto och handvolt-volt.

 

Goda grunder mot pikerad/ sträckt volt in, sträckt salto och 180 skruv i salto/volt-in.

 

God teknik i tremomentsvarv.

God teknik i sträckt frivolt med 180 skruv.

 

Goda grunder mot sträckt frivolt med 360/540 skruv.

 

Tsuka, överslag-volt och dubbelvolt tränas.

God teknik i balans 120 grader,piksittande och stödvåg, ljushopp 360 och 540 piruett framåt och bakåt.

 

Följande svårigheter övas:

-Piruett 540 och 720, framåt och bakåt

-Ljushopp 540

-Balans >120 grader

-Hjulning-flickis

 

 

Nivå 3

God teknik i pikerad och sträckt volt in, sträckt salto och 180 grader skruv i salto och sista volt.

 

God teknik i tremomentsvarv.

 

Goda grunder till 540 och 720 skruv i salto och i sista volt.

God teknik i sträckt frivolt med 360 skruv.

 

Goda grunder mot 540/720 skruv.

 

Goda grunder mot tsuka, överslag-volt och dubbelvolt.

 

Dubbelvolt med 180 skruv tränas.

God teknik i piruett 540 framåt och bakåt, balans >120 grader och hjulning-flickis.

 

Följande svårigheter tränas:

-Piruett 720 framåt och bakåt

- Balans >120 grader på tå

-Spetspik

 

Förbättrad teknik i redan inlärda svårigheter.